Powitanie

Strona filii Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Sierakowicach

24 rocznica filii SPON w Sierakowicach

    25 maja 2022r minęła 24 rocznica powstania SPON-u w Sierakowicach.

 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym powstało

w maju 1991 roku w Sopocie z inicjatywy człowieka legendy Artura Bertholdiego .

Natomiast filia SPON w Sierakowicach na Kaszubach rozpoczęła swoją działalność

w kwietniu 1998r.

Matką chrzestną tego przedsięwzięcia była ówczesna zastępczyni

wójta Gminy Sierakowice Maria Dyczewska, która zapoznała ze sobą

dwie aktywne osoby niepełnosprawne - Marzenę Korzeniewską i Mietka Weredę.

Do nich dołączył pracownik socjalny GOPS Rysiek Klain ,

który doskonale orientował się w potrzebach ludzi zamieszkujących teren gminy.

Założeniem grupy było "wyprowadzenie" niepełnosprawnych z domów

i uaktywnienie tego środowiska społecznie i towarzysko.
Życzliwość władz Gminy Sierakowice ogromnie w tym pomogła.

Odwiedzając ludzi w terenie, mogliśmy korzystać z samochodu gminnego,

otrzymaliśmy lokal i niezbędne środki na prowadzenie naszej działalności.

Uwieńczeniem tego etapu było podpisanie w maju 1998 umowy

o pomocy i współpracy między Gminą Sierakowice a SPON-em.

Pierwsze SPON-owskie lokum mieściło się w budynku dawnego SKR

przy ulicy Kartuskiej, skąd przenieśliśmy się do pomieszczeń GOPS-u

przy ulicy Brzozowej .

Obecna nasza siedziba znajduje się w dawnych salkach katechetycznych przy ulicy ks. Łosińskiego.


Wycieczka do Warszawy

W połowie maja 2022 r. zdecydowaliśmy się zajrzeć do stolicy.
Chcieliśmy poznać JĄ choćby w "pigułce"...
W pierwszym dniu priorytetem dla nas było zwiedzanie
barokowego królewskiego Pałacu w Wilanowie, wzniesiony
w latach 1681–1696 dla króla Jana III Sobieskiego iMarii Kazimiery.
Kolejnym punktem była Świątynia Opatrzności Bożej.
Historia budowy Świątyni Najwyższej Opatrzności liczy ponad 200 lat
i wiąże się z Konstytucją 3 maja z 1791 roku,
kiedy uchwałą posłów Sejmu Czteroletniego podjęta została decyzja
o wybudowaniu świątyni jako wotum wdzięczności za Konstytucję,
potem udaliśmy się do Niepokalanowa gdzie zaplanowane były noclegi.
Kolejnego dnia  w Warszawie odwiedziliśmy grób
błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki,
przeszliśmy Traktem Starego Miasta poprzez Krakowskie Przedmieście
do Grobu Nieznanego Żołnierza aby dojść przez park Saski
do reliktu minionej epoki ,Pałacu Kultury i Nauki.
Architektonicznie jest mieszanką realizmu socjalistycznego i historyzmu.
Razem ze wspornikiem antenowym, będącym integralną częścią iglicy,
ma wysokość 237 metrów.
Wrażeń było mnóstwo ,było coś dla ducha ( Niepokalanów)
i ciała... po powrocie do domu (chociaż zmęczeni wędrówką)
zaczynamy planować kolejny wyjazd z cyklu znasz li  ten kraj... Zamysł już jest.
                                                              Tekst i foto: Małgosia
(Kliknij na obrazek, aby zobaczyć wiecej)

 

URODZINY MARZENY

   Przyjmij z okazji urodzin najserdeczniejsze życzenia od swoich SPON-owców.
Jesteśmy wdzięczni za Twój trud, który wnosisz prowadząc nasze spotkania
i nie tylko spotkania... Marzeno...Życzymy ,
aby nigdy nie zabrakło Tobie poczucia sensu tego, co robisz.
Spełniaj swoje marzenia w sprawach osobistych
i społecznych, realizuj ambitne cele ...
                                                                     Marzenie- przewodniczącej,
                                                                     z okazji urodzin.
                                                                     życzenia składa cała społeczność
                                                                     filii Spon w Sierakowicach


ODWIEDZINY

..i właśnie radość, którą daje pomaganie cierpiącym jest mocą , która leczy...                            

                                                                       D. Terlikowska

  10 maja 2022r jako filia Spon Sierakowice zostaliśmy zaproszeni

do naszej macierzystej jednostki w Sopocie,
w związku ze zmianą ICH  siedziby. Obecnie znajduje się ona terenie

Zespołu Szkół nr 1 przy Książąt Pomorskich 16/18

z przeznaczeniem na Ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjny.

Przebudowana część liceum została podzielona na dwie strefy:

zabiegową i administracyjną. W pierwszej z nich znajdą się

gabinety masażu, uniwersalnego usprawniania leczniczego,

zabiegów terapulsu i lasera, fizykoterapii, hydroterapii,

rejestracja i pomieszczenie socjalne. W pomieszczeniach administracyjnych

znajduje się sekretariat, biuro zarządu, księgowość i świetlica.
 Stowarzyszenie SPON w Sopocie powstało w 1991 roku.

Jest niezależną organizacją typu non-profit powołaną

do działania na rzecz osób niepełnosprawnych  dorosłych i dzieci.

(Kliknij na obrazek, aby zobaczyć wiecej)

 

                                                                                     Tekst i foto: Małgosia

 

Obrazy newsów: owiedziny13.jpg

PAMIĘĆ 2022

Zgodnie z tradycją SPON-u, poprosiliśmy księży
o odprawienie Mszy św. za członków Stowarzyszenia;
za żywych z prośbąo łaskę zdrowia i błogosławieństwo Boże ,
dla zmarłych o dar nieba .
Odprawiona też została Droga Krzyżowa.
Następnie udaliśmy się na wspólny poczęstunek 
w miejsce naszych środowych spotkań.
TU małymi akcentami,podkreśliliśmy  sytuację
w Ukrainie oraz nadejście WIOSNY,
Z KTÓRĄ ZAWSZE PRZYCHODZI NADZIEJA ... 
nadzieja na POKÓJ przede wszystkim...
(Kliknij na obrazek, aby zobaczyć wiecej)                    Tekst i foto Małgosia
 
 

8 Marca 2022

 

 

Jak co roku w dniu 8 marca, NASI :) PANOWIE uszanowali Panie symbolicznym kwiatkiem...

Serdecznie dziękujemy za pamięć !

  (Kliknij na obrazek, aby zobaczyć wiecej)                                foto: Małgosia

 

TŁUSTY CZWARTEK 2022

Tłusto - czwartkowy  śledzik.

 

(Kliknij na obrazek, aby zobaczyć wiecej)                  foto: Małgosia

Gwiazdka w Gwizdówce 2012

Obrazy newsów: gwiazdka2022.jpg

 

 (Kliknij na obrazek, aby zobaczyć wiecej)                                foto: Małgosia

Wycieczka na Kaszuby 2021

Andrzejki w "Gwizdówce" 2021

album: a2021.jpg

Koniec listopada kojarzony jest w Stowarzyszeniu z t.z.w Andrzejkami..
Nasza zabawa i tym razem   odbyła się w "GWIZDÓWCE".
Jak się bawiła nasza grupa ?
popatrzmy...
                                            Tekst i foto: Małgosia

Kołobrzeg Turnus 2021

Obrazy newsów: koobrzeg_2021_edited.jpg
W ostatnim tygodniu października ,
grupa członków SPON z Sierakowic,
wspólnie z grupą z Sopotu uczestniczyła
w rekreacyjno-integracyjnym turnusie w Kołobrzegu.
Było ciekawie i wesoło .
Oprócz spacerów spotkań, zwiedzania miasta ,
odbyliśmy rejs statkiem po Bałtyku...
Zapomnieliśmy nawet chwilami o swoich kłopotach
ze ...:) stanem zdrowia...
 (Kliknij na obrazek, aby zobaczyć wiecej)                    Tekst i foto: Małgosia
Wygenerowano w sekund: 0.07
1,224,385 unikalne wizyty